คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รู้คิด รู้ทำ รู้นำ สร้างสรรค์

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” คณะอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดอยู่ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 2(ค2)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลัก 4 ด้านตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการ

     สำหรับพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร มีศูนย์บริการวิชาการ จำนวน 2 ศูนย์ และสำนักงานคณบดี ดังนี้


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

เทคโนโลยีชีวภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

วิศวกรรมเกษตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

เทคโนโลยีพลังงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

หน่วยงานให้บริการวิชาการ และสนับสนุน

ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

ศูนย์ความปลอดภัยของอาหาร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

สำนักงานคณบดี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

0
0
0
0

Who We Are

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta. Quisque ut nulla at nunc vehicula lacinia. Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh adipiscing sit amet. In eu justo a felis faucibus ornare vel id metus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In eu libero ligula.

HTML/CSS
100%
Design
85%
WordPress
75%
Photoshop
85%
น.ส.รินทร์ศิริ จีนโห้ Design Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta. Quisque ut nulla at nunc vehicula lacinia. Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh adipiscing sit amet. In eu justo a felis faucibus ornare vel id metus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus. Facebook Twitter Linkedin
Jerry Doe Leadership Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan. Facebook Twitter Linkedin

Will Doe

Marketing


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.

Melissa Doe Development Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan. Facebook Twitter Linkedin