ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี เลขที่ 43, หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110

โทรศัพท์/โทรสาร

สื่อสังคมออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2564

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ