เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ​   ​ จัดอาหารว่าง สำหรับดูแลแขกและวิทยากร ในงาน​การจัดสัมมนาของนักศึกษาการจัดการการบินและอวกาศในหัวข้อเรื่อง​  เทคนิคการปรับตัวอาชีพในอุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคโควิด​-19​  ของ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
โดยทางหลักสูตรได้บูรณาการการเรียนการสอนใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาหลักการจัดและการบริการอาหาร วิชาการจัดการและการประกอบอาหารจำนวนมาก และวิชาอาหารว่าง เพื่อจัดเบรคให้กับแขกจำนวน 70 คน

เค๊กแยมสตอบเบอรี่

เวลา 9.00 น. ด้วยเมนู :
1. เค้กแยมสตรอเบอรี่
2. ข้าวเหนียวปิ้ง
3. เลม่อนทาร์ต
4. ทาร์ตผักโขมอบซีส
5. พั้นซ์

พั้นซ์

เวลา 11.00 น. ด้วยเมนู:
1. เคบับไก่โรล
2. เค้กแยมส้ม
3.คานาเป้สลัดทูน่า
4. น้ำม่วงชื่นชานชาลา

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

ข้อมูลและภาพ: อ.ปภากร ศรีสอน

Prev Next