กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายจำนวน 260,000 คน  โดยรัฐบาลช่วยเอกชนอุดหนุนค่าจ้าง ร้อยละ 50 จ้างระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สำหรับการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ในระดับ ม.6 ปวช ปวส. และระดับปริญญาตรี  ซึ่งผู้จบการศึกษาใหม่ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com 

รายละเอียด  |   ไปเว็บไซต์

Prev Next