จากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานโดยประธานโครงการ อ.ภานมาศ บุญผดุง และเลขาโครงการ ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจกุล พร้อมคณะทำงานในโครงการ U2T จำนวน 13 คน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และห้างหุ้นส่วน เอส.ซายน์อุปกรณ์เคมี จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ ตำบลทุ่งควายกิน ดังนี้

U2T

1.จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกิน และได้ลงพื้นที่ติดป้ายรณรงค์ เรื่อง COVID-19 ในเขตตำบลทุ่งควายกินจำนวน 13 จุด

2.แจกอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 และเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า น้ำผลไม้ ขนม ให้กับประชาชนครอบครัวผู้ยากไร้ในเขตตำบลทุ่งความกิน ประมาณ 20 ครัวเรือนและวัดจำนวน  2 วัด ทั้งนี้ จะดำเนินการแจกให้ครบจำนวนผู้ยากไร้ที่มีอยู่ประมาณ 100 ครัวเรือน

Prev Next