คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2564  วันนี้ - 30 ก.ย. 2564 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

กำหนดการรับสมัคร

   รายละเอียด      วันที่
เปิดรับสมัคร   วันที่ 16 ส.ค. - 30 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   4  ตุลาคม  2564
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   5 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   8 ตุลาคม  2564
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    11 – 15  ตุลาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   22  ตุลาคม  2564
   

คุณสมบัติ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. /ปวส.

 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

สมัครเรียนได้ที่  คลิก http://academic.rmutto.ac.th/?page_id=25

ติดต่อสอบถามการรับสมัคร  Line ID: 0819821881


วิทยาเขตบางพระ 033-136099 ต่อ 1031,1032,1021 หรือ 081-9821881

 

 

สมัครเรียน

 

Prev Next