นักศึกษาจาก หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันในรายการ TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF จัดโดย บริษัทมายน์ ไอเดีย ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการปรุงอาหาร และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน-นิสิต-นักศึกษาด้านอาหารรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการปรุงอาหาร และรู้จักการปรับประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่างๆ มาปรุงอาหารเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทย ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

โดยทีมนักศึกษาตัวแทน จาก มทร.ตะวันออก 3 ท่าน ในนามทีมสามสาวควงกระบวย ได้แก่

1.นายอาคม เวียงลอ

อาคม

2.นางสาวจิตสุภา มณีแสง

จิตสุภา

3.นางสาวกชกร ขจรกลิ่น

กชกร

โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมและฝึกซ้อมทีม ได้แก่

1. อาจารย์ปภากร ศรีสอน

2. อาจารย์เกษมสุข เขียวทอง

3. อาจารย์ธนวันต์ พัฒนสิงห์

4. นางสาวภาวีณา ล่ามกิจจา

 

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก ทีมจาก มทร.ตะวันออก ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย จากการส่งเมนูซอสผัดสองจักรพรรดิ ซอสผัดกิมจิ เมนูหมูสามชั้น และผัดกิมจิรวม และรอเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดการแข่งขันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

Prev Next