เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 25655 อาจารย์มนตรี เรืองสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ โครงการวิจัยชุดวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุดโอทอปครบวงจรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ ภายใต้แนวคิด: "9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (RMUT Driving toward innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development) วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ แกรนด์โฮเทล ชลบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

RMUTCON

Prev Next