นายปัญญา เสาวภา นายปัญญา เสนาจันทร์ และนางสาว วิไลวรรณ จิตรอ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้ชื่อทีม "ROOKIE-BOT" นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขัน “TPA Robo golf Hole-in-one Competition 2018" -PLC Competition ครั้งที่ 13 (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอชื่นชมในความสามารถของน้องๆ ที่สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ  โดยมี นายอภิวัฒน์ จันโท อาจารย์ที่ปรึกษา  ขอขอบคุณ ผู้บริหาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

 

รายละเอียด

 

Prev Next