นักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมและการบริการ  เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25

นักศึกษาสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ ยูบีเอ็ม เอเชีย ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 (Food & Hotel Thailand 2019) ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 
1.นายวรภัค สุริยมิตรเสถียร 2.นายอมรศักดิ์ อุ่นแก้ว 3.น.ส.ชญานิศ ถนอมรอด คว้ารางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม ระดับนานาชาติ รายการแข่งขันทำอาหารชุดฟรีสไตล์ประเภททีม 3 คน (The Best of Culinary Team by 75) จากเมนู Appetizer = Shrimp cocktail with avocado salad and horseradish cocktail Maincourse = Saffron Mushroom Risotto with ratatouille and salsa verde Dessert = Almond sable breton with coconut cheesecake and pineapple lime compote 
ฝึกสอนโดย อาจารย์ปภากร ศรีสอน และ อาจารย์ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

Cr. ข้อมูล/ภาพถ่าย ดร. สุธีรา และ อ.ญาธิปกร 
เผยแพร่โดย : ปุณณภา

Prev Next