สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำบุญประจำปี 2560  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีประธานในพิธี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์และนักศึก

Prev Next