สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 5-27 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree แบบ credit bank (หลักสูตรเทียบวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่สนใจ และพนักงานจากสถานประกอบการในภาคตะวันออก หลักสูตรที่ 1 จำนวน 35 คน หลักสูตรที่ 2 จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และตัวแทนจากบริษัทในภาคอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในโครงการ ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิก

Read More

คณะวิทย์จัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 เกษียณ เกษมสุข

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 

Read More

บุคลากรคณะวิทย์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดกิจกรรมเกษียณ  เกษมสุข  เพื่อเลี้ยงอำลา แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นั้น  ซึ่งกิจกรรมนี้มีความพิเศษกว่าทุก ๆ กิจกรรมที่คณะเคยจัด   คือบุคลากรคณะได้ร่วมแรงร่วมใจพกภาชนะส่วนตัวมาเองเพื่อใช้ในการรับประทานอาหาร เพื่อลดการใช้จาน ชามโฟม จานพลาสติก จานกระดาษ ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  และรับผิดชอบล้างภาชนะของตนเองในบริเวณจัดล้างที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ  ผลการจัดกิจกรรม สามารถลดขยะแบบใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ได้ถึง 680 ชิ้น ถือว

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam

วันที่ 21- 22 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง 211 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ได้เชิญวิทยากร คือ นางสาวปวริศา กิจประสพ และนางสาวปวีณา เมธีวรกิจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ Conversation skill สำนวนที่พบบ่อย ประเภทคำถามคำตอบพร้อมตัวอย่างข้อส

Read More

สาขาวิชาวิทย์-อาหาร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหาร

เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ตวงสิริ  สยมภาค และ ดร.วิริยา  นิย์ธีรานนท์  นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ณ บริษัท ที เอ็น ดี ฟูดส์อินดัสตรีย์ จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย บริษัทฯ จะแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลเกษตร  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียน ให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Read More

สาขาวิทย์-อาหารนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส และ ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน นำนักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 22 ราย  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ณ บริษัท ทิพย์วันชัย ซีฟู๊ด จำกัด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ ประกอบกิจการแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

Read More

นักศึกษาสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25

นักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมและการบริการ  เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25

Read More

คณะวิทย์ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการต้นกล้าราชมงคลตะวันออก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำทีมโดย รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดี พร้อมกับผู้บริหารและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการต้นกล้าราชมงคลตะวันออก ที่หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยคณะได้จัดแสดงผลงานของคณะ อาทิ  ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามจากสารสกัดธรรมชาติ ผลงานการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กิจกรรมท่องโลกจุลินทรีย์ และสาธิตการทำขนมบราวนี่เพื่อสุขภาพ  ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฐานในแต่ละคณะ ฯ ซึ่งทางคณะจัดกิจกรรมในการอบรมทำสบู่ และทำบราวนี่สูตรไร้แป

Read More

คณะวิทย์ร่วมจัดนิทรรศการในงานพรรณไม้งาม อร่ามชล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8-15 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานพรรณไม้งาม อร่ามชล ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งนิทรรศการประกอบด้วย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม เช่น แชมพูอัญชัน โลชันขมิ้นและมะม่วงหาวมะนาวโห่ สบู่ตะไคร้ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ น้ำมะเม่า เครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องย่อยกิ่งไม้ โรงเรือนปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องวัดปริมาณฝุ่นขนาด PM2.5 นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำโยเกิร์ต และการ จัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย

Read More

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ