คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม  SC 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมหารือกับชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของแต่ละชุมชนในด้านใดบ้าง โดยมีชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 6 ชุมชน  ได้แก่

     1. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษโลก(ECO Lady)

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ รองเท้าใส่ในบ้าน พรม กระเป๋า ตุ๊กตาถัก เบาะรองนั่ง

     2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเลง ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ กุนเชียง หมูแดดเดียวและถ่านชาโค

     3. วิสาหกิจชุมชนหัตถาบาติคผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ เสื้อมัดย้อม ผ้าบาติค หมวก

     4. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนหนองค้อ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ น้ำจิ้มทำจากน้ำสับปะรด

     5. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอายุวัฒนะ บ้านเนินแสนสุขผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด 

     นอกจากนี้ ยังมีการนัดหมายกับแต่ละชุมชน โดยกำหนดวันและเวลาเพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จริงในการหาข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ประกอบเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการในด้านต่างๆ ต่อไป

เนื้อหา: กนกรัตน์  เบญจมาศ  ภาพ: กฤติภูมิ  แวงภูลา  เรียบเรียง: ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

Prev Next