เมื่อวันที่ 30 ก.ค.62 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติบดี บรรจงผล เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารกรุงไทย จำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเสนอแผนธุรกิจอย่างไร ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอแผนธุรกิจในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียบเรียง  : ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล  ภาพ: กฤติภูมิ  แวงภูลา,ไพรินทร์ คงสมร

Prev Next