มาตรการดำเนินงานด้านกายภาพ

» มาตราการใช้อาคารสถานที่และป้องกันอัคคีภัย

» ระบบความปลอดภัยในด้านป้องกันอัคคีภัย

» ขั้นตอนดำเนินการกรณีน้ำปะปาภายในอาคารไม่ไหล

» ขั้นตอนดำเนินการกรณีไฟฟ้าดับทั้งอาคาร

» ขั้นตอนดำเนินการกรณีไฟฟ้าดับเฉพาะจุด

» ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ขัดข้อง (สำหรับผู้โดยสาร)

» ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้ลิฟต์โดยสาร

» ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

» วิธีใช้เครื่องดับเพลิง