วันที่ 23 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 ภายใต้ธีมงาน “Together We Can หล่อ สวย ใส วัยเกษียณ” (Live Streaming ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้เสียสละทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรและนักศึกษามาโดยตลอด โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้ ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี นิมิบุตร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี รองอธิการบดี และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)

3. อาจารย์ ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ซึ่งภายในงานอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้ม ความปลื้มใจ น้ำตาแห่งความปิติ ความรักความผูกพันที่มีให้กันตลอดไปของบ้านหลังนี้

 

together

togetherWecan

togetherWecan1

 

togetherWecan3

togetherWecan

Prev Next