เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดกิจกรรมเกษียณ  เกษมสุข  เพื่อเลี้ยงอำลา แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นั้น  ซึ่งกิจกรรมนี้มีความพิเศษกว่าทุก ๆ กิจกรรมที่คณะเคยจัด   คือบุคลากรคณะได้ร่วมแรงร่วมใจพกภาชนะส่วนตัวมาเองเพื่อใช้ในการรับประทานอาหาร เพื่อลดการใช้จาน ชามโฟม จานพลาสติก จานกระดาษ ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  และรับผิดชอบล้างภาชนะของตนเองในบริเวณจัดล้างที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ  ผลการจัดกิจกรรม สามารถลดขยะแบบใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ได้ถึง 680 ชิ้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีๆ ที่พวกเราช่วยกัน

ซึ่งทางผู้บริหารมีแผนที่จะขยายการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ไปยังการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ สาขาวิชา

Prev Next