Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  Untitled Document
   ตามหาขนมไทย
 

“ขนมชั้นกุหลาบ” แทนความรักแบบไทยๆ

โดย คณาจารย์สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

...คิดถึงขนมชั้น   นึกถึงวันต้องห่างไกล

กลีบซ้อนทับแทนใจ พาเราสองได้พบพาน

สีสวยเหมือนนวลน้อง  ชวนให้จ้องทั้งวันวาน

กลิ่นหอมแสนเร้าราน  ช่วยสมานแผลหัวใจ...

ถ้าพูดถึงขนมชั้นกุหลาบ หลายๆคนคงนึกถึงขนมที่มีความเหนียวนุ่มละมุนลิ้น รสชาติหวานหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และด้วยรูปลักษณ์แบบกุหลาบจึงไม่แปลกเลยที่คนไทยจะมอบขนมชั้นกุหลาบแทนความรัก ความห่วงใยในโอกาสสำคัญต่างๆแบบไทย อีกทั้งขนมชั้นกุหลาบยังจัดเป็น 1ใน9 ขนมไทยมงคลอีกด้วย  อ่านต่อ


วิทยาศาสตร์กับขนมไทย ตอน ขนมปุยฝ้าย

หลาย ๆ คนคงรู้จักขนมปุยฝ้าย เพราะเป็นขนมมงคล ที่สื่อถึงความเพิ่มพูน รุ่งเรือง และเฟื่องฟู ตามลักษณะของขนมคือมีลักษณะนุ่มฟูเหมือนปุยฝ้ายและมีสีสันสวยงาม อีกทั้งยังมีรสชาติหวานหอมอร่อย ทั้งยังสามารถรับประทานร่วมกับน้ำผลไม้ ชา กาแฟ เป็นอาหารว่างได้อีกด้วย 

ขนมปุยฝ้ายทำได้ง่ายถ้ารู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์อีกแล้วเหรอ ปวดหัวจะตาย พอถึงจุดนี้ผู้อ่านอาจสงสัยขนมไทยมีเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอ ตอบเลยว่าใช่เลย เนื่องจากบางคนทำขนมปุยฝ้ายแล้วหน้าขนมไม่แตกแต่คนทำกลับทำให้คนทำหน้าแตกแทน นั่นเพราะเราไม่รู้หลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของขนมซึ่งขนมปุยฝ้ายโดยทั่วไปจะมีส่วนผสมของไข่ซึ่งเป็นโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเวลาเรานึ่งขนมปุยฝ้าย  อ่านต่อ

 


ทับทิมกรอบแห้ว
เรื่องโดย ดร. ประณต กล่ำสมบูรณ์
ขนมไทย หัตถกรรมความอร่อยที่แสดงออกถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ก่อกำเนิดภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ที่สามารถนำวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไทยมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพราะขนมแต่ละชนิดล้วน มีเสน่ห์ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ วิธีการทำที่กลมกลืน ความพิถีพิถัน สีที่ให้ความสวยงาม มีกลิ่นหอม รสชาติของขนมที่ละเมียดละไมชวนให้รับประทาน แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ  อ่านต่อ
 
 
 

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.