Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  วิทยาศาสตร์กับขนมไทย ตอน ขนมปุยฝ้าย


 วิทยาศาสตร์กับขนมไทย ตอน ขนมปุยฝ้าย
11 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                                       วิทยาศาสตร์กับขนมไทย ตอน ขนมปุยฝ้าย

โดย ดร. ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

    หลาย ๆ คนคงรู้จักขนมปุยฝ้าย เพราะเป็นขนมมงคล ที่สื่อถึงความเพิ่มพูน รุ่งเรือง และเฟื่องฟู ตามลักษณะของขนมคือมีลักษณะนุ่มฟูเหมือนปุยฝ้ายและมีสีสันสวยงาม อีกทั้งยังมีรสชาติหวานหอมอร่อย ทั้งยังสามารถรับประทานร่วมกับน้ำผลไม้ ชา กาแฟ เป็นอาหารว่างได้อีกด้วย

ขนมปุยฝ้ายทำได้ง่ายถ้ารู้หลักการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์อีกแล้วเหรอ ปวดหัวจะตาย พอถึงจุดนี้ผู้อ่านอาจสงสัยขนมไทยมีเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอ ตอบเลยว่าใช่เลย  เนื่องจากบางคนทำขนมปุยฝ้ายแล้วหน้าขนมไม่แตกแต่คนทำกลับทำให้คนทำหน้าแตกแทน นั่นเพราะเราไม่รู้หลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของขนมซึ่งขนมปุยฝ้ายโดยทั่วไปจะมีส่วนผสมของไข่ซึ่งเป็นโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเวลาเรานึ่งขนมปุยฝ้าย หากเรานึ่งที่อุณหภูมิน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส หรือไฟแรง ตลอดเวลา จะทำให้ขนมมีอุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ซึ่งที่อุณหภูมินี้ โครงสร้างของโปรตีนจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ และมีการยึดเกาะหรือจับตัวกันอย่างแน่นหนาและแข็งแรง จึงไม่สามารถทำไอน้ำภายในขนมดันตัวออกมาได้ส่งผลให้หน้าของขนมไม่แตกและกลับได้ขนมสาลี่แทน  แต่หากเราต้มน้ำให้เดือดที่ 100 องศาเซลเซียส หรือไฟแรงแล้วแล้วนำขนมใส่ลงไป พร้อมทั้งลดไฟลงจากไฟแรงเป็นไฟกลาง  น้ำที่ใช้นึ่งจะมีลักษณะร้อนแต่ไม่เดือด จะทำให้ขนมมีอุณหภูมิประมาณ 50 – 60 องศาเซลเซียส  ที่อุณหภูมินี้โครงสร้างของโปรตีนจะจับกันอย่างหลวม ๆ  และถูกทำลายไปบางส่วน ทำให้ไอน้ำสามารถดันตัวขึ้นได้และทำให้ผิวหน้าขนมแตกอย่างสวยงาม รู้เทคนิคแล้วเรามาทำขนมปุยฝ้ายมะพร้าวอ่อนกันเถอะ

 

ส่วนผสม ประกอบด้วย แป้งเค้ก    300 กรัม ผงฟู 10 กรัม น้ำตาลทราย 200 กรัม เอสพี        1 ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่ 2 ฟอง น้ำมะพร้าว 1 ถ้วย  เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่น 30 กรัม นมผง 10 กรัม สีผสมอาหารตามชอบ   

วิธีทำ ร่อนแป้ง ผงฟู  นมผง รวมกัน พักไว้  นำน้ำตาลเคล้า ไข่ไก่ เอสพี น้ำมะพร้าว ตีผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องตีหัวตะกร้อ จากนั้นเติมแป้งที่ร่อนผสมกับ ผงฟู นมผง ที่ความเร็วต่ำ  2 นาที จากนั้นเปลี่ยนเป็นความเร็วสูง ตีประมาณ 10 นาที  ลดความเร็วปานกลาง 1 นาที  ใส่เนื้อมะพร้าว ตามด้วยสี คนให้เข้ากัน ตักใส่พิมพ์โดยรองถ้วยกระดาษ นำไปนึ่งในน้ำเดือดแล้วลดไฟลงจากไฟแรงเป็นไฟกลาง  ประมาณ  10  นาที ยกลงจากเตา ทิ้งให้เย็น ท่านก็จะได้ขนมปุยฝ้ายที่สวยงามน่าทาน


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.