Untitled Document Untitled Document

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเว็บไซต์คณะใหม่ สามารถติดตามข่าวสารคณะได้ที่ http://sci.rmutto.ac.th

ไปที่เว็บไซต์ใหม่

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
โครงการ งปม.60
แบบวิเคราะห์โครงการ (แนบขออนุมัติ)
แบบรายงานโครงการ (แนบเคลียร์เงิน)
งบเงินอุดหนุน 60
งบรายจ่ายอื่น 60
แผนการดำเนินโครงการ 60
แผนดำเนินโครงการ งปม.60
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  ทับทิมกรอบแห้ว


 ทับทิมกรอบแห้ว
11 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ทับทิมกรอบแห้ว

เรื่องโดย ดร. ประณต กล่ำสมบูรณ์

ขนมไทย หัตถกรรมความอร่อยที่แสดงออกถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ก่อกำเนิดภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ที่สามารถนำวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไทยมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพราะขนมแต่ละชนิดล้วน มีเสน่ห์ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ วิธีการทำที่กลมกลืน ความพิถีพิถัน สีที่ให้ความสวยงาม มีกลิ่นหอม รสชาติของขนมที่ละเมียดละไมชวนให้รับประทาน แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ

ทับทิมกรอบ เป็นขนมไทยบ้านๆที่เข้าวังเมื่อสมัยรัชการที่ห้าเป็นขนมหวานที่รับประทานได้ทุกฤดูกาล นิยมมากที่สุดในฤดูร้อน รับประทานแล้วหอมหวานเย็นอร่อยชื่นใจคลายร้อนได้ดี ประกอบด้วยเม็ดทับทิมกรอบสีแดงสดใสและเม็ดทับทิมกรอบสีชมพูสวย บางที่ก็เพิ่มสีสันให้เป็นอัญมณีหลากสีเช่นเขียวมรกต น้ำเงินไพลินก็ทำได้  เมื่อเคี้ยวแล้วกรอบมันด้วยรสชาติของของกรอบเช่นแห้ว มันแกว หรือกระทั่งแตงโมที่เป็นแกนภายใน มีน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลทราย ลอยด้วยดอกมะลิ มีกะทิสดจากการคั้นมะพร้าว น้ำแข็งบดละเอียดหรือน้ำแข็งทุบให้เป็นเม็ดเล็กๆ หอมชื่นใจ ถ้าเป็นหน้าร้อนที่มีขนุนสุกมากมายก็แกะนำเนื้อมาหั่นฝอยผสมลงไป หรืออาจเพิ่มเนื้อมะพร้าวกะทิหรือเนื้อมะพร้าวอ่อน ก็เพิ่มรสชาติได้อีก

ส่วนผสม

1.       แห้ว

2.       น้ำตาลทรายเคี่ยวให้เป็นน้ำเชื่อมไม่เหนียว พอเย็นลอยด้วยดอกมะลิ

3.       กะทิคั้นสด(มะพร้าวที่คั้นจะต้องมีสีขาว)

4.       น้ำยาอุทัยหรือน้ำหวานสีแดงหรือไม้ฝางต้มเอาน้ำสีแดง

5.       ใบเตยคั้นด้วยน้ำสะอาดกรองเอากากออกทิ้ง

6.       ดอกอัญชันต้มในน้ำสะอาดจนเดือดมีสีน้ำเงิน

7.       แป้งมันเตรียมใส่ถาด

8.       น้ำแข็งบดหรือทุบเป็นเม็ดเล็กๆ

วิธีทำ

นำแห้วต้มทั้งลูกเมื่อสุกตักขึ้นผึ่งทิ้งไว้ให้เย็น ลอกเปลือกออกให้เห็นเนื้อแห้วสวยสีเหลืองนวล (ถ้าใช้มันแกวปลอกมันแกวให้สวยมีสีขาวสะอาด)หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตรหรือเล็กกว่า นำไปแช่ในสีที่เตรียมไว้ แบ่งเป็นสีแดงและสีเขียว สีน้ำเงิน พอสีติดผิวแห้วแล้วให้นำออกผึ่งให้หมาด นำไปเคล้าแป้งมันที่เตรียมไว้แล้วพักไว้ ทับทิมกรอบที่อร่อยควรมีเนื้อแป้งน้อยเคี้ยวได้รสชาติของแห้ว มันแกว หรือแตงโม

ต้มน้ำให้เดือด แล้วใส่เม็ดทับทิมที่เคล้าแป้งลงไปพอแป้งสุกดูว่าสีของแป้งใส ใช้กระชอนหรือทัพพีที่เป็นตระแกรงตั้งขึ้นแช่ในน้ำเย็นเพื่อไม่ให้แป้งมันติดกัน พอเย็นตักใส่ภาชนะ

 นำทับทิมกรอบทั้งสามสีตักใส่ถ้วยขนมหวาน ใส่น้ำเชื่อมให้หวานตามความพอใจ ใส่น้ำแข็ง โรยหน้าด้วยกะทิสด รับประทานได้


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.